Tábory YWAM

medzinárodné kresťanské tábory organizované Mládežou s misiou na Slovensku
(YWAM) - služba rodinám

    zaujímavé dopoludňajšie prednášky pre dospelých, zamerané na posilňovanie vzťahu
     medzi manželmi s praktickým dosahom na život rodiny, či výchovu detí

       paralelne s prednáškami bohatý program pre deti v skupinách podľa veku - hry,
        tvorivosť, šport, súťaže a iné

     strava 3x denne

    ubytovanie v hoteli Drotár v Hronci, či v priľahlých chatkách - voľný čas, ktorý
   možno využiť pripravenými spoločnými aktivitami, ale aj individuálne

šport, rozhovory, modlitby, zábava, večer pre manželov

duchovná starostlivosť skúsených pracovníkov v oblasti služby rodinám zo
zahraničia i zo   Slovenska

  nádherná oblasť Horehronia s množstvom ďalších možností

    viac info na: www.stonline.sk/hoteldrotar.sk

Vitajte na stránke   Rodinného tábora YWAM 2009

     e   e   a v službe