Rodina v službe, služba v rodine

Ježiš hovorí svojím učeníkom, že majú byť soľou a svetlom v tomto svete. (Soľ sa musí
  rozpustiť, aby bola užitočná, aby ju bolo možné cítiť.) Dá sa tento koncept prevziať aj
   do situácie rodín v súčasnej dobe? Ak áno - ako? Ak nie - prečo? Ako je to s rodinou v
    v službe a so službou v rodine? Čo znamená slúžiť iným a ako sa to dá v podmienkach
     rodiny; ako sa vysporiadať s limitmi, ktoré nás sprevádzajú a čo má byť správnou
      motiváciou v službe iným, ...?

     To je len niekoľko otázok, ktorými sa chceme zaoberať  a na ktoré chceme nájsť vlastné
     odpovede.

Vitajte na stránke   Rodinného tábora YWAM 2009

     e   e   a v službe