Termíny táborov:
1. tábor: 19. 7. - 25. 7. 2009
  Rečníci - Ľudka a Marián Lipovskí
 
   2. tábor: 26. 7. - 1. 8. 2009
    Rečníci - Ingela a Ad DeBruin

      Kde: Turist Hotel Drotár sa nachádza v malebnom prostredí v blízkosti dedinky Hronec, na
       rozhraní Nízkych Tatier a Veporských vrchov.

        Doprava: Individuálna (Autom - po trase Podbrezová - Brezno v obci Valaská odbočiť
         doprava na Hronec, ďalej pokračovať na Osrblie. Vlakom, či autobusom - vystúpiť v
         Podbrezovej, ďalej autobusom smer Osrblie. http://web.stonline.sk/hoteldrotar )

         Ubytovanie: v 2 - 4 lôžkových izbách so sociálnym zariadením na bunke a v 7-lôžkových
         priľahlých chatkách (prosíme na prihláške vyznačte váš výber - ak chcete bývať v chatke,
        treba obsadiť najmenej 5 postelí, prípadne sa spojiť s ďalšou rodinou - dohodnite sa a
        napíšte do prihlášky s ktorou)

      Jednotná cena ubytovania: 120,- EUR/dospelý a 90,- EUR/dieťa do 12 rokov. Za deti
     do 3 rokov bez nároku na stravu a lôžko symbolických 10,- EUR. V prípade záujmu o stravu
    bez lôžka, celé porcie pre dieťa, prípadne o dennú návštevu tábora nás kontaktujte.
   V cene je ubytovanie na 6 nocí, plná penzia, desiata pre deti, občerstvenie, podklady k
   prednáškam, materiály pre detský program, spoločné priestory, športoviská, príspevok
  prednášajúci atď. Cenu zaplaťte vkladom na účet alebo bankovým prevodom (nie
  poštovou poukážkou!) na účet Mládež s misiou - Tatra banka 2629748541/1100, ako
  variabilný symbol uveďte číslo svojho mobilu alebo telefónu a ako špecifický symbol 2009.
   Rezervácia je platná až po našom spätnom potvrdení (zaplatiť je nutné do týžd
ňa po
    potvrdení rezervácie).
     Pri uhradení sumy za tábor je nevyhnutné do poznámky pre prijímateľa
      uviesť Vaše meno, aby sme vedeli platbu identifikovať!

       Storno poplatok je 15,- EUR. Ak je dôvodom, že nemôžete prísť, práve cena, obráťte
        sa na nás čo najskôr, pokúsime sa spolu nájsť spôsob, ako to vyriešiť.
Vitajte na stránke   Rodinného tábora YWAM 2009

     e   e   a v službe