Financie
Náš tábor prináša okrem radosti aj bežné starosti. Tie sú okrem iného spojené
   s výdavkami na prípravu a účasť detského tímu, ktorý sa bude starať o Vaše
    ratolesti a iné výdavky spojené s táborom. Ak ste sa preto rozhodli nás podporiť, či
     už modlitbou alebo finančnou injekciou, budeme veľmi radi.
      V prípade, že sa rozhodnete nás podporiť, použite číslo účtu
Mládeže s misiou -
        Tatra banka 2629748541/1100. Ako variabilný symbol uveďte 111213 a do poznámky
         uveďte "DAR NA TÁBOR"
         Prípadne nás kontaktujte na
: sochor@naex.sk


         Rodiny
         Tábor je primárne zameraný na rodiny. Chceme Vás povzbudiť, aby ste sa zúčastnili
        tábora ako celá rodina. Naším zámerom je v prvom rade, aby ste mali pekný čas s
        Bohom, ale aby ste zažili aj krásny čas medzi sebou ako kompletná rodina.
Vitajte na stránke   Rodinného tábora YWAM 2009

     e   e   a v službe