Istota v neistote

Žalm 46

Akú máme v živote istotu? O čo sa môžeme a vieme oprieť? Tieto otázky máme čoraz viac, najmä v dnešných časoch, keď sa veci menia tak rýchlo, ako sa menia obrazy v okne idúceho rýchlika. Ani si nestačíme vychutnať krásu prírody a už nám ju prekryje nejaká ošarpaná budova.

Aby sme povedali pravdu, ani my nevieme, či tento rok budú môcť Rodinné tábory YWAM prebehnúť tak, ako sme zvyknutí. Ale v podobnej situácii sme boli aj minulý rok a Pán Boh sa nakoniec oslávil a v lete sme strávili tri skvelé týždne. Mali sme jedinú istotu. Že Pán Ježiš má plán. A to je našou istotou aj tento rok. 😊

Čo nás teda čaká? Vieme nájsť istotu v našej neistote? Z toho ľudského pohľadu, ktorý, priznajme si, nie je veľmi široký, asi žijeme v neistote. Ale Boh je ten, ktorý vidí a vie. A to je našou istotou. A je to On, ktorý nás pozýva: “Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť.” Hľadajme teda nielen odpočinok, ale aj istotu práve v Ňom a jeho plánoch pre náš život. On je stále ten istý Boh od počiatku sveta. Nemenný. Ten, ktorý je pri nás, rovnako ako bol pri Izraelitoch, keď ťažko kráčali po púšti, ktorý videl všetky pády a vstávania človeka v histórii, ktorý pozná naše srdce a drží nás v búrkach, v nečakaných situáciách, keď pádlujeme proti prúdu alebo sa tešíme z toho, že naša loďka ľahúčko a bezpečne pláva po prúde. Je skalou, do ktorej môžeme zachytiť skobu nášho srdca a upevniť naše lano.

Prijmite teda pozvanie na naše Rodinné tábory 2021. Veríme, že to bude čas, kde nás Boh bude učiť hľadať viac istoty práve v ňom. Budeme môcť použiť skobu a lano a pevne sa uchytiť. Odovzdať mu to, čo je v nás nahromadené alebo čo sme doteraz nedokázali pustiť z našich rúk.

Veríme, že to bude dobrý čas bez ohľadu na to, aké búrky nám život prinesie. 😊 Tešíme sa na Vás všetkých.

Rim. 8:28

“Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia.”