Podpora

Rodinné tábory YWAM sú organizované dobrovoľníkmi, ktorí si  tábor hradia rovnako ako účastníci. Pre niektorých z nich to nie je jednoduché. Tiež existujú rodiny, ktoré by na tábor chceli prísť, no z finančných dôvodov nemôžu.

Ak by ste takýmto rodinám a jednotlivcom chceli finančne pomôcť alebo len jednoducho podporiť rodinné tábory, môžete svoj finančný príspevok poslať
Č.účtu: SK35 1100 0000 0026 2974 8541 (2629748541/1100)
Variabilný symbol: 1111
Poznámka: DAR NA TÁBOR, prípadne meno konkrétnej osoby alebo rodiny

Ďakujeme.