Tábor v ČR

Prvý krát Rodinný tábor YWAM v Českej republike

Tešíme sa, že tábory sa rozmnožujú a Boh rozširuje myšlienku rodinných táborov aj mimo Slovenska! Sme vďační za ľudí, ktorí túto myšlienku uchopili a my Vám môžeme povedať, že…
Tento rok organizujeme v spolupráci s novovznikajúcim samostatným tímom aj historicky prvý tábor  v Českej republike pod záštitou YWAM Slovensko a YWAM Praha.

Tábor je určený prioritne pre české rodiny, ale ak by ste ho chceli veľmi vyskúšať, bude možné sa naň zo Slovenska prihlásiť od 15. marca 2020, rovnako ako na naše slovenské tábory.

Viac informácií nájdete: http://rodinnetabory.cz/