Podpora

Rodinné tábory YWAM sú organizované dobrovoľníkmi, ktorí si  tábor hradia rovnako ako účastníci. Keďže tím detských vedúcich tvoria väčšinou študenti, pre viacerých z nich to nie je jednoduché. Tiež existujú rodiny, ktoré by na tábor chceli prísť, no z finančných dôvodov nemôžu.

Ak by ste komukoľvek z nich chceli pomôcť zúčastniť sa tábora alebo jednoducho podporiť rodinné tábory, môžete svoj finančný príspevok poslať na č.účtu: 2629748541/1100. Ako variabilný symbol uveďte 111213 a do poznámky napíšte “DAR NA TÁBOR“, prípadne „meno konkrétnej osoby alebo rodiny“.