Téma

„Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané“ (Mat.6:33)

Tohto roku po prvý krát nebude zameranie všetkých táborov identické:

Júlové tábory budú príležitosťou učiť sa žiť spolu tak, aby sa Božiemu kráľovstvu v našej rodine „dobre darilo“. Budeme spoločne objavovať či pripomínať si princípy fungovania rodiny – spoločne kráčať k cieľu, navzájom si pomáhať, starať sa o seba, mať na seba čas, porozumieť Božiemu zámeru s našou rodinou, …  Našou túžbou je, aby sa tieto princípy stali každodennou súčasťou života našich rodín.

Počas augustového tábora sa budeme prakticky učiť rozpoznávať hlas nášho nebeského Otca a rozvíjať dôverný vzťah s Ním. Počas tohto tábora zistíme, že Boh nám chce dať múdrosť do každej oblasti nášho života a že rozumieť Mu je také jednoduché! Objavíme štyri kľúče, ktoré nám v tom pomôžu: stíšiť sa, zamerať sa na Ježiša, odložiť svoje predstavy a zaznamenať si veci, ktoré On hovorí či ukáže.