Téma: Back to the future

Kto pohŕda dňom malých začiatkov? Zach 4:10

Každý deň malých začiatkov môže určovať veľké udalosti v našej budúcnosti. Nie je jedno, ako sa rozhodneme v malých záležitostiach. Rozhodnutie, ktoré robíme práve teraz, sa zároveň stáva o malú chvíľu minulosťou. A  predsa určuje našu budúcnosť.

Rodinné tábory YWAM začali svoju cestu pred štvrťstoročím, teda 25 rokov dozadu. To, čo uviedlo ich púť v začiatkoch, určovalo ich sled a aj to, ako vyzerajú dnes. Pán Boh ich mal naplánované, každý jeden tábor za tie roky bol za tie roky iný a predsa v Jeho réžii.

Čo ostalo nemenné, je to, čo nie je z tohto sveta. Božie kráľovstvo, ktoré si Boh po mnohé roky používal na táboroch pre dobro rodín, ich povzbudenie, rast, zmenu a mnohé iné….

Prijmite teda pozvanie na naše Rodinné tábory 2022. Veríme, že to bude čas oslavy, nie len kvôli štvrťstoročiu táborov, ale najmä kvôli skutkom, ktoré Boh na táboroch pre rodiny urobil a ktoré má naplánované aj tento rok.

Tešíme sa na Vás všetkých.