Rodinný tábor YWAM

Pamätaj a odovzdaj

Pamätaj a odovzdaj

To, kde sa aktuálne nachádzame (či už ako jednotlivci alebo ako rodina), je dôsledkom toho, čo sa udialo v blízkej či vzdialenejšej minulosti. Sme neskutočne bohatí, pretože v každom z nás je nahromadený ohromný potenciál. Náš Stvoriteľ mal určitý zámer s nami ešte predtým, než sme sa prvý krát nadýchli; naši rodičia do nás vkladali to najlepšie, čo mali, vedeli a mohli; my sami sme sa o to isté usilovali zo všetkých síl až do dnešného dňa,… To sú úžasné veci, ktoré si chceme pripomínať a rozmýšľať tiež nad tým, ako naložiť čo najlepšie s týmto ohromným bohatstvom. Čo potrebujú naše deti, čo ľudia okolo nás, čo naša spoločnosť,…? Mnohé sme dostali a niečo odovzdávame ďalej. Aké „dedičstvo“ po sebe zanecháme nám určite nie je jedno…