Rodinný tábor YWAM

Pamätaj a odovzdaj

Podpora

Rodinné tábory YWAM sú organizované dobrovoľníkmi, ktorí si  tábor hradia rovnako ako účastníci. Pre niektorých z nich to nie je jednoduché. Tiež existujú rodiny, ktoré by na tábor chceli prísť, no z finančných dôvodov nemôžu.

Ak by ste takýmto rodinám a jednotlivcom chceli finančne pomôcť alebo len jednoducho podporiť rodinné tábory, môžete svoj finančný príspevok poslať na č.účtu: 2629748541/1100 (IBAN: SK3511000000002629748541). Ako variabilný symbol uveďte 1111 a do poznámky napíšte “DAR NA TÁBOR“, prípadne „meno konkrétnej osoby alebo rodiny“.