Rodinný tábor YWAM

Pamätaj a odovzdaj

Príbeh YWAM rodinných táborov na Slovensku

1998 – Boh dal víziu rodinných táborov mame 2 malých detí Amy Rummageovej a odpoveďou na túto výzvu bol prvý rodinný tábor YWAM na Slovensku s témou: „Ako nevpustiť vlka dovnútra“

1999 – do prípravného tímu sa pridávajú 3 slovenské rodiny – Udvardiovci, Kremskí a Sochorovci

2000 – štafetu rodinných táborov od Rummageovcov preberajú Kilbryovci, v roku 2006 Sochorovci

2006 – záujem o kempy narastá z roka na rok, a tak od roku 2007 organizuje rastúci tím dobrovoľníkov dva turnusy, od roku 2010 tri turnusy, v roku 2014 dokonca 4 turnusy rodinných táborov

2007 – z detí, ktoré chodievali na tábory so svojimi rodičmi sa stávajú detskí vedúci, ktorí sa venujú aj deťom svojich bývalých vedúcich 🙂

2008 – v rámci táborov rodinám ponúkame možnosť zažiť rodinný mini-misijný výjazd – niekedy má formu evanjelizácie, inokedy praktickej služby

2014 – „táborové deti“ rastú, a tak pripravujeme špeciálny program pre teenagerov – s množstvom teenagerských aktivít aj s vlastným rečníkom

Počas uplynulých 19-tich rokov bolo zorganizovaných 37 kempov v 10-tich rôznych lokalitách pre asi 1000 rodín.

2017 – Oslávte s nami 20-ty ročník rodinných táborov na Slovensku!