Téma

Z JAMY DO PALÁCA

Tento rok sa budeme učiť zo životných skúseností Jákobovho syna Jozefa, ktorý si naozaj prešiel všeličím… a veru nie všetko bolo iba ľahké a príjemné. Budeme rozmýšľať o tom, ako zareagovať v situáciách, keď okolnosti života nejdú tak, ako sme si predstavovali. Pri Jozefovi vidíme, aké je dôležité rozoznať skúšky od pokušení a tiež, že je naozaj kľúčové, ako s nimi naložíme. Od neho sa môžeme inšpirovať aj vo vzťahoch  s príbuznými. Je až neuveriteľné, aký nadčasový a aktuálny je tento prastarý príbeh. Čo je v ňom ukryté pre teba a tvoju rodinu …?