Príbeh

Príbeh o Jozefovi

Abrahám mal syna Izáka a Izák mal syna Ezaua a Jakuba. Jakub mal dvanásť synov, jeden z nich sa volal Jozef. Otec ho mal veľmi rád a dokonca mu dával prednosť pred ostatnými bratmi, čo sa im nepáčilo a začali na Jozefa žiarliť. Jedného dňa Jozef dostal od otca nádherný pestrofarebný plášť.  A Jozefovi bratia mali o dôvod viac na svojho brata žiarliť.

Jozef bol zvláštny chlapec. Mával nezvyčajné, no významné sny. Raz sa mu snívalo, že je s bratmi na poli a spolu viažu snopy.  Zrazu sa snopy bratov začali jeho snopu klaňať. Jozef tento sen vyrozprával starším bratom. „Znamená to snáď, že budeš nad nami kraľovať?“, hnevali sa. Zdalo sa im, že sa Jozef nad nich vyvyšuje.

Jedného dňa starší bratia pásli ovce. Otec poslal Jozefa, aby ich šiel skontrolovať. Keď ho bratia zbadali, povedali si, že je to dobrá príležitosť zbaviť sa ho. Nemilosrdne ho hodili do hlbokej vyschnutej studne. Onedlho išla okolo karavána a bratia sa rozhodli, že im Jozefa predajú ako otroka.  A ako sa rozhodli, tak aj urobili. Jeho oblečenie roztrhali a namočili v zvieracej krvi. Svojmu otcovi potom povedali, že Jozefa roztrhala divá zver.

Keď karavána dorazila do Egypta, Jozefa predali Putifarovi, veliteľovi faraónovej stráže. Ten si rýchlo všimol, že je Jozef bystrý a šikovný a že mu Boh dáva úspech vo všetkom, čo robí. Urobil z neho preto správcu svojho domu. Po nejakom čase ho však Putifarova žena falošne obvinila a Jozefa zatvorili do väzenia. No ani vo väzení Jozef neprestával veriť, že sa jeho sny naplnia. Navyše na ňom znovu bolo vidieť, že je Boh s ním. Boli tam tiež ďalší odsúdení, ktorým vysvetlil, čo ich sny znamenajú. Jeho výklad sa do poslednej bodky vyplnil. Jednému z väzňov dali milosť a vrátil sa k svojej práci kráľovského čašníka. Presne tak, ako mu to Jozef predpovedal.

Po nejakom čase sa stalo, že faraón mal sen, ktorý ho veľmi znepokojil. Snívalo sa mu, ako na poli  vyrástlo sedem  krásnych plných klasov obilia. Po nich vyrástlo sedem tenkých zoschnutých klasov. Tie tenké potom pohltili tých sedem pekných klasov. Faraón chcel vedieť, čo sen znamená, ale žiaden z jeho učencov mu na to nevedel  odpovedať.  Vtedy si faraónov čašník spomenul na Jozefa z väzenia, ktorý mu kedysi vyložil jeho sen. Poradil teda faraónovi, nech to s Jozefom skúsi.

Faraón si nechal Jozefa predviesť, aby mu vyložil sen. To, čo počul, ho prekvapilo. „Prichádza sedem rokov veľkej hojnosti v celej egyptskej krajine. Po nich však príde sedem rokov hladu, ktorý krajinu úplne zničí“. „Čo mám ale urobiť?“ vydesil sa faraón. „Nájdi v svojej zemi skúseného a múdreho muža, ktorý bude po sedem rokov v hojnosti ukladať obilie do kráľovských sýpok. Keď potom prídu neúrodné roky, krajina nebude hladovať.“

Na faraóna urobili Jozefove slová dojem. Videl, že Boh dal Jozefovi veľkú múdrosť. Rozhodol sa preto, že práve jemu zverí správu celej egyptskej ríše.

Roky plynuli a všetko sa vyplnilo tak, ako Jozef povedal. Po siedmich rokoch bohatej úrody  prišlo sucho a na poliach sa nič neurodilo. Egypt však vďaka Jozefovej múdrosti nehladoval. V okolitých krajinách však nebolo čo jesť. Kto chcel obilie, musel ho kúpiť v Egypte. Vtedy Jakub povedal svojim synom, aby sa aj oni vydali do Egypta a nakúpili obilie, inak celá rodina zomrie od hladu.

Keď bratia prišli do Egypta, Jozefa vôbec nespoznali. On však hneď vedel, kto pred ním stojí. Rozhodol sa, že svojich bratov vyskúša. Predal im obilie, ale do vreca svojho najmladšieho brata Benjamína dal schovať svoj kalich. Keď bratia vyrazili na cestu domov, dal ich prenasledovať a priviesť späť s tým, že hľadá kalich. Keď sa Jozefovi dušovali, že kalich nikto z nich neukradol, prikázal Jozef prehľadať ich veci. U Benjamína sa kalich našiel. Jozef sa naoko rozhneval a povedal, že Benjamín musí za trest zostať uňho v Egypte ako jeho otrok.

Jeden z bratov ho začal prosiť: „Náš otec by zomrel od žiaľu, keby sa Benjamínovi niečo stalo. Prišiel už o jedného syna. Nechaj si tu radšej miesto neho mňa.“ Keď to Jozef počul, vedel, že sa jeho bratia skutočne zmenili. Rozplakal sa a povedal im: „Som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do Egypta.“ Bratia sa vydesili. Čo s nimi teraz urobí? Ale Jozef im povedal:“ Netrápte sa. To čo ste zamýšľali ako zlo, Boh obrátil na dobré. Vďaka tomu, že som tu, môže byť zachránená celá naša rodina.“

Padol si s bratmi okolo krku a všetko im odpustil. Bratia potom priviedli celé svoje rodiny a tiež svojho otca Jakuba. Ten bol šťastný, že sa mohol ešte pred svojou smrťou stretnúť so svojím milovaným synom Jozefom a že sa jeho synovia zmierili. Celá rodina sa potom usadila v Egypte, v oblasti zvanej Gošen.