Téma

Aj tvoja rodina má poslanie

Ak ste boli niekedy „na hubách“ či prechádzke na neznámom mieste a zatúlali ste sa, určite si to pamätáte. Taká skúsenosť sa nezabúda. Bezradnosť, skľúčenosť, neistota, … a podobné pocity. Ak sa „zatúla“ celá rodina, to je ešte väčšia katastrofa… Ten, kto rodinu vymyslel, vymyslel pre ňu aj smerovanie. Ako teda nájsť „sever“ pre vlastnú rodinu? Ktoré hodnoty zakomponovať do strategického plánu pre rodinu, v ktorej žijem s tými, ktorí sú mi najbližší?

Chceme spolu nielen poznať správne smerovanie, ale tiež uchopiť to, čo je práve pre nás, čo je poslaním pre tú našu rodinu. Poznanie nestačí, ak s tým nič neurobíme. Jozua nielen poznal svoje smerovanie, ale urobil aj konkrétne rozhodnutie pre seba a svoju rodinu: „Ja a môj dom budeme slúžiť Bohu“ (Joz.24:15).

A čo má Boh pripravené pre mňa a tú moju rodinu? Tohtoročný rodinný tábor bude dobrou príležitosťou k tomu, aby sme to odhalili. Uvidíme sa tam?