Téma

Nasmerovanie života našich detí je jedna z najdôležitejších úloh rodičovstva. Úloha rodičov nespočíva len v napĺňaní fyzických či emocionálnych potrieb ich detí – rodičia formujú charakter a hodnotový systém tých, ktorých tu majú na nejaký čas zverených. Otec a mama odovzdávajú svojim deťom aj svoje postoje a to, čomu veria. Rodičovstvo je oblasť, kde máme väčšinou viac otázok ako odpovedí. Nielenže my ako rodičia sa potrebujeme zjednotiť v tom, čo chceme odovzdať svojim deťom, ale neustále sa mení aj prostredie, v ktorom žijeme a navyše každé z našich detí je iné. To je celkom dosť faktorov, ktoré potrebujeme zohľadniť. Tou dobrou správou je, že to dokážeme zvládnuť – a to vtedy, keď stratégiu výchovu svojich detí tvoríme spolu so Stvoriteľom. „Moje ovce počujú môj hlas a nasledujú ma“ – povzbudzuje Ten, ktorý do toho celého má čo povedať.