Téma

„všetko má svoj čas a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu“ (Kaz.3:1)

 „čas sú peniaze“ – tento známy slogan vyjadruje, akou vzácnou veličinou v dnešnom svete je čas! Nakladanie s časom je odrazom našich hodnôt a priorít. Každý deň prichádza s množstvom ponúk a príležitostí, ktorým môžeme venovať väčšie či menšie množstvo svojho času, alebo ktoré sa rozhodneme odmietnuť, aby sme niečomu inému mohli povedať „áno“ – pretože deň má vždy 24 hodín.

Ako teda naložiť s časom, ktorý máme? Ako efektívne využiť rôzne obdobia vo svojom živote? Čomu dať kedy prednosť?  Ako si poradiť s nedostatkom času? Na tieto a mnohé ďalšie otázky budeme hľadať odpovede počas tohtoročných rodinných táborov, pretože čas je vzácny a my nevieme, koľko nám ho ešte zostáva… a tak radi by sme čas, ktorý máme na tejto zemi, dobre investovali a nepremrhali