Oddaní

“Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý!” Lev 19:2

Oddaní… Niekomu? Niečomu? Navždy? Na nejaký čas? Sme ľudia, sme tí, ktorí padajú a vstávajú. Žijeme svoje každodenné povinnosti, radosti, starosti, udalosti, vzťahy, manželstvá. Každý z nás zápasí, od bábätka, ktoré sa ešte len vyvíja v lone matky, až po toho, ktorý už len zťažka chodí po tomto svete. A pritom sa snažíme byť niekomu alebo niečomu oddaní. Je to náš každodenný život. Nie jednoduchý, často sa boríme, ide nám to ako v lete na saniach a niekedy sa spustíme a frčíme.

Boh nás vyzýva k tomu, aby sme boli svätí. Aby sme boli oddaní Jemu. Nech už sú naše zápasy akékoľvek, nech prechádzame v živote čímkoľvek. Ak sme oddaní Ježišovi, možno sa okolnosti nezmenia, ale On nám bude dávať vnútorný pokoj.

Poďte sa s nami pozrieť bližšie na to, čo znamená byť oddaní. Ako byť oddaní. Možno získať iný pohľad, možno Mu opäť nanovo vydať svoj život a okolnosti. Možno sa prvý krát, či nanovo rozhodnúť, že Mu chcem vydať každú časť života. Aspoň sa priblížiť Jeho svätosti. Asi nevieme byť ako svätí ako Ježiš, ale môžeme sa mu priblížiť. On môže byť pre nás obrazom, vzorom… Cesta, pravda a život. Ak sa mu oddáme.

Byť svätý, pretože Boh je svätý. Aká úžasná a zároveň bázeň vyvolávajúca výzva. Poďte sa nechať vyzvať. Pozývame Vás aspoň na malý krok do veľkej hĺbky oddanosti Bohu. Pozývame Vás na naše Rodinné tábory YWAM.